น้ำดื่มเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต้องมีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด ไม่รั่วซึม และเหมาะสมในการจัดเก็บ

97 % ของน้ำในโลก คือ น้ำเค็มที่ส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทร น้อยกว่า 3 % คือ น้ำจืด และน้อยกว่า
1%
คือ น้ำจืดเพื่ออุปโภคบริโภค¹
ในปี 2020 ครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลก ประมาณ
4.2 พันล้านคน
ที่เข้าถึงบริการด้านสุขอนามัยที่มีการจัดการอย่างปลอดภัย²
ประชากรกว่า
200 ล้านคน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก ใช้เวลากว่า 30 นาทีต่อวัน ในการที่ต้องไปเอาน้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดและปลอดภัย¹

ระบบกันซึมของอ่างเก็บน้ำและถังเก็บน้ำดื่ม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้:

  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • สามารถดูแลรักษาได้ง่าย
  • ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค
  • ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านน้ำดื่มแยกตามภูมิภาค

Pie chart graphic showing breakdown of drinking water facilities by region

ผลิตภัณฑ์และระบบของผลิตภัณฑ์กันซึมที่สมบูรณ์

Interior of public drinking water reservoir in Offenberg Germany with Sikaplan waterproofing membrane

ผลิตภัณฑ์กันซึมของซิก้าที่ใช้ในอ่างเก็บน้ำและแท็งค์น้ำดื่มเป็นไปตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของหน่วยงานด้านน้ำสาธารณะ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ไว้วางใจระบบกันซึมประสิทธิภาพสูงของซิก้าในถังน้ำของกระบวนการผลิต
ซิก้าเป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหากันซึมที่ระบบโครงสร้าง ซิก้ามีผลิตภัณฑ์และระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งได้รับการออกแบบและสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการ และข้อกำหนดเฉพาะของเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทของอ่างเก็บน้ำ

แท็งค์น้ำ
Illustration showing type of water tank reservoir above ground tank
หอคอย
Illustration showing type of water tank reservoir above ground tower
แท็งค์น้ำ
Illustration showing type of water tank reservoir below ground tank
อุโมงค์
Illustration showing type of water tank reservoir below ground cavern

ความเสี่ยงโดยทั่วไปและเคล็ดลับในการออกแบบ

มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของถังเก็บน้ำและโครงสร้างในโรงบำบัดน้ำ เมื่อเข้าใจสาเหตุของความเสียหาย คุณจะทราบวิธีการรักษา การซ่อมแซมและการป้องกันการเสื่อมสภาพในระยะยาวได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งความเสี่ยงที่พบบ่อยมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่กักเก็บน้ำ

ข้อควรพิจารณาทั่วไปสำหรับการออกแบบและข้อมูลจำเพาะ
  • ความทนทานและกันน้ำได้
  • การโดนแสงแดด, สภาพพื้นที่หน้างาน และระบบนิเวศน์
  • การบำรุงรักษาที่ง่าย
  • ปลอดภัยต่ออาหาร และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ความเข้ากันได้ของระบบ
  • ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

ภาพรวมของแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Illustration of Sika bitumen and sheet membrane waterproofing on external below ground structure or water tank
Sika illustration of concrete water tank below grade with White Box concept waterproofing
Sika illustration of concrete water tank below grade with Sikalastic liquid applied waterproofing
Illustration of Sika waterproofing and concrete repair on external below ground structure or water tank

1. การกันซึมภายนอกโครงสร้าง

การรักษาความสะอาดของน้ำดื่มในถังเก็บน้ำที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน น้ำดื่มจะต้องได้รับการป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินไหลเข้าสู่โครงสร้าง

แผ่นกันซึมประเภทโพลีเมอร์ชนิดยึดเกาะทั่วทั้งแผ่น

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Hot air welding application of SikaProof® A+ fully bonded waterproofing membrane

SikaProof® -612

แผ่นกันซึมประเภทบิทูเมน

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Man applying wet applied bitumen membrane adhesive with trowel on below-grade wall

SikaShield® W159 ED 1.5 mm

Application of Sikaproof waterproofing membrane on below ground structure

2. แนวทางแก้ปัญหาสำหรับคอนกรีต

ซิก้ามีแนวทางแก้ปัญหาระบบกันซึมคอนกรีตที่ครอบคลุมสำหรับการกันซึมโครงสร้าง ระบบคอนกรีตประกอบด้วยน้ำยากันซึมที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษ เพื่อสร้างคอนกรีตที่กันน้ำ และแผ่นยางกันซึมพีวีซี (Waterstop) ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี สำหรับรอยต่อโครงสร้างและรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวได้ โครงสร้างคอนกรีตกันซึมสามารถออกแบบให้กันน้ำเข้าหรือกันน้ำออกได้ หรือทั้งสองอย่าง

น้ำยากันซึม

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Concrete ready for spraying

Sika® WT-200 P TH 

กันซึมรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Sika waterbar water stop applied in poured concrete with rebar reinforcment construction site

Sika Waterbar® 
Sikadur-Combiflex® SG 
SikaSwell® S-2 
Sika® Hydrotite CJ 

Sika Combiflex waterproofing tape at water tank concrete

3. การปกป้องและการกันซึมภายในโครงสร้าง

ซิก้ามีระบบป้องกันซึมและแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย การเลือกระบบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงสภาพน้ำในท้องถิ่น ระบบกันซึมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างอ่างเก็บน้ำและคุณภาพน้ำ

มอร์ต้ากันซึม

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Sika Sikalastic spray applied waterproofing for water tank construction with workers

SikaTop®-107 Seal TH 
LANKO 227 FLEX SHIELD 

อีพ็อกซี่เรซินแบบหลายชั้น

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Sika Sikagard waterproofing for water tank construction with scaffolding and workers

Sikagard®-62

กันซึมชนิดพ่นด้วยความร้อน

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Sika Sikalastic 840-ES spray applied waterproofing for water tank construction with worker on scaffolding

Sikalastic®-870 BT

Sika spray applied blue waterproofing at water tank

4. การซ่อมแซมคอนกรีต

เมื่อมีการสูญเสียน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือถังน้ำ เนื่องจากความเสียหายเฉพาะที่เกิดขึ้นในระบบซึมจะต้องทำการซ่อมแซมอย่างเหมาะสม ซึ่งควรเข้ากันได้กับระบบกันซึม ไม่ว่าจะเป็นกันซึมคอนกรีต หรือชั้นมอร์ต้ากันซึม

คอนกรีตแตกร้าว

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Man spraying mortar

Sika MonoTop®-614 T
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

การอัดฉีดซ่อมแซม

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Injection for crack sealing

Sika® Injection-127 H

กันซึมรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Sikadur Combiflex waterproofing tape being applied with hot air welder at concrete joint in Glattbrugg, Switzerland

Sikadur-Combiflex® SG 
Sikaflex® PRO-3 SL 

มอร์ต้ากันซึม

ผลิตภัณฑ์ซิก้า

Sika Sikalastic spray applied waterproofing for water tank construction with workers

SikaTop®-107 Seal TH 
LANKO 227 FLEX SHIELD 

Injection for crack sealing

โครงการเกี่ยวกับน้ำดื่มที่ผ่านมา

Sika Combiflex waterproofing tape at water tank concrete
Sika Sikalastic spray applied waterproofing for water tank construction with workers
Sika Sikagard waterproofing for water tank construction with scaffolding and workers
Sika blue waterproofing for water tank with ladder in Oman
Sika Sikalastic 840-ES spray applied waterproofing for water tank construction with worker on scaffolding
Sika Sikalastic 840-ES spray applied blue waterproofing for water tank construction with worker

¹Source: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

²Source: UNICEF State of the World's Sanitation report 2020