09/07/2021

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อทนไฟและป้องกันควันลาม Sikasil-670 Fire วัสดุยาแนวรอยต่อทนไฟชนิดยืดหยุ่นสูง แบบส่วนผสมเดียว ประเภทซิลิโคน และ Sikacryl-620 Fire วัสดุยาแนวรอยต่อทนไฟชนิดขยายตัว แบบส่วนผสมเดียว ประเภทอะคริลิค

ยาแนวกันไฟ ไฟไหม้อาคาร

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถช่วยชะลอเพลิงไหม้ เป็นอีกสิ่งที่สำคัญที่ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินได้
ด้วยผลิตภัณฑ์จากซิก้าที่จะช่วยควบคุมไฟและควันไฟให้อยู่ภายในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิง ไหม้ เพื่อให้มีเวลาในการอพยพคนออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

Sikasil-670 Fire

วัสดุยาแนวรอยต่อทนไฟชนิดยืดหยุ่นสูงแบบส่วนผสมเดียว ประเภทซิลิโคน

  • ยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว เช่น คอนกรีต โลหะ
  • มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการเคลื่อนตัวได้สูงถึง 35%
  • เหมาะสำหรับรอยต่อผนังและพื้น
  • สำหรับภายในและภายนอกอาคาร

Sikacryl-620 Fire

วัสดุยาแนวรอยต่อทนไฟชนิดขยายตัวแบบส่วนผสมเดียว ประเภทอะคริลิค

  • ยึดเกาะได้ดีกับคอนกรีต โลหะ พลาสติก ฉนวนหุ้มสายไฟ
  • ด้วยคุณสมบัติขยายตัวได้รวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนสูงจึงเป็นการปิดช่องทางเดินของไฟ
  • เหมาะสำหรับงานยาแนวท่อดักท์
  • สำหรับภายในอาคาร