งานกันซึมหลังคาด้วยการทาเคลือบ

Sikalastic®-632 R

โพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียวคุณภาพสูง พร้อมใช้งานได้ทันทีและสามารถป้องกันความชื้นขณะทำงานด้วยนวัตกรรม i-Cure® technology

Sikalastic®-501 Roofseal Plus

วัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทนและอะคริลิกสำหรับทาเคลือบชนิดเหลวที่ปราศจากสารทำละลายแบบส่วนประกอบเดียว มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อแสงยูวี

Sikalastic®-560

วัสดุกันซึมสำหรับทาเคลือบหลังคาชนิดน้ำโดยเทคโนโลยี Co-Elastic Technology (CET) ระบบกันซึมแบบประหยัดและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

Sikalastic®-450 (I)

วัสดุกันซึมคุณภาพสูง ประเภทโพลียูรีเทนดัดแปลงชนิดทาเคลือบ

Sikalastic® U-Primer

สารทารองพื้นสำหรับคอนกรีตและซีเมนต์

Sikalastic® Fleece-80

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (ความหนา 80 กรัม) สำหรับใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในระบบงานกันซึมหลังคาด้วยการทาเคลือบ

Sikalastic® Fleece-120

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (ความหนา 120 กรัม) สำหรับใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในระบบงานกันซึมหลังคาด้วยการทาเคลือบ

Sika® Roofseal

วัสดุกันซึมประเภทอะคริลิกชนิดยืดหยุ่นคุณภาพสูง ใช้ทาเคลือบพื้นผิวคอนกรีตหรือพื้นผิวอื่นๆ สำหรับป้องกันการซึมและตกแต่งพื้นผิว และปิดรอยแตกร้าว

Sika® RainTite

วัสดุกันซึม และตกแต่งผิว ประเภทอะคริลิค ชนิดยืดหยุ่น

Sika® Roofseal Cooler

วัสดุเคลือบผิวคอนกรีต ป้องกันการรั่วซึม และสะท้อนความร้อนจากแสงแดด