ผลิตภัณฑ์เสริมในงานคอนกรีต

Sika® Antisol® S

น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสลายตัวได้ ที่เป็นสารประกอบโซเดียมซิลิเกต ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิวคอนกรีตสด ช่วยลดการระเหยของน้ำในคอนกรีต และทำให้ปฏิกริยาไฮเดรชั่นในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Sika® Antisol® E

น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสร้างฟิล์มเคลือบผิว ที่เป็นสารอีมัลชั่นแวกซ์ สามารถใช้ได้ทันทีด้วยวิธีการสเปรย์หรือพ่นไปบนผิวคอนกรีต จะทำให้น้ำยาบ่มก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆเคลือบผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำในคอนกรีตในระยะต้น ทำให้คอนกรีตเกิดปฎิกริยาไฮเดรชั่นได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Sika® Antisol® E White

Sika® Separol®

น้ำยาทาแบบประเภทน้ำมัน ใช้สำหรับทาที่ผิวแบบหล่อคอนกรีตได้ทุกชนิด ช่วยให้คอนกรีตไม่ติดแบบมีผิวเรียบสวย ช่วยลดปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีต

Sika® Separol® LP

น้ำยาทาแบบประเภทน้ำมัน ทนฝน และเพิ่มระยะเวลาการทำงานให้นานมากขึ้น ใช้สำหรับทาที่ผิวแบบหล่อคอนกรีตได้ทุกชนิด ช่วยให้คอนกรีตไม่ติดแบบมีผิวเรียบสวย ช่วยลดปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีต

Sika® BondBreaker W

น้ำยาผลิตจากแว๊กซ์ ใช้สำหรับป้องกันการยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างคอนกรีตใหม่และคอนกรีตเก่า

Sika® Rugasol® F

น้ำยาหน่วงการก่อตัวที่ผิวหน้าคอนกรีตชนิดเจล ใช้สำหรับทาบนแบบเพื่อหน่วงผิวหน้าคอนกรีตที่บริเวณสัมผัสกับแบบ สามารถใช้ได้ทั้งแบบที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวเหนือศรีษะ เหมาะสำหรับงานที่เทไม่ต่อเนื่องสำหรับเป็นแนวรอยต่อหรือต้องการโชว์หรือตกแต่งผิวเนื้อลายหินทราย

Sika® Rugasol® C

น้ำยาหน่วงการก่อตัวที่ผิวหน้าคอนกรีตชนิดน้ำ สำหรับใช้พ่นลงบนผิวหน้าคอนกรีตเพื่อให้ผิวหน้าหยาบ โชว์ลายเนื้อหิน เหมาะกับบริเวณที่ออกแบบให้เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างคอนกรีตที่เทไม่ต่อเนื่อง ใช้งาน สะดวก ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นผิวและประหยัดเวลา

Sika® Clean-10

น้ำยาประเภทกรดอย่างอ่อน ใช้สำหรับทำความสะอาดขจัดคราบคอนกรีตและมอร์ต้า

Sika® Clean-20

น้ำยาประเภทกรดอย่างอ่อน ใช้สำหรับทำความสะอาดขจัดคราบคอนกรีตหรือมอร์ต้าที่แข็งตัว

Sika®Separol® W-398 C

สารสกัดจากน้ำมันบริสุทธิ์ ผสมสารอีมัลชั่นอย่างเข้มข้น ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการยึดเกาะระหว่างแบบกับคอนกรีตได้เป็นอย่างดีเหนือ กว่าน้ำมันทาแบบทั่วไป ไม่มีอันตรายต่อการใช้

Sika®Separol® W-317 E

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ พร้อมใช้ สกัดจากน้ำมันบริสุทธิ์ผสมกับอีมัลซีฟายเออร์ควบคุมอัตราในการผสมอย่างเหมาะสม พร้อมใช้งานได้ทันที หรืออาจผสมร่วมกับน้ำก่อนนำไปใช้

Sika® Separol® W-320 WB1

เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วยสารที่สกัดจากแร่ธาตุในน้ำมันบริสุทธ์กับตัวทำละลายซึ่งต้องผสมน้ำก่อนใช้การผสมเจือจางที่สุด

Sika® Separol® W-305 WB2

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ พร้อมใช้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการถอดแบบหล่อ มีส่วนผสมของสารประกอบขี้ผึ้งดัดแปลง

Sika® Separol® W-319 WMR1

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมีผสมแว๊กซ์และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายผสมรวมเข้าด้วยกัน โดยกำหนด เป็นสูตรพิเศษสำหรับผลิตน้ำยาทาแบบที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกาะติดแบบของคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่าน้ำยาทาแบบประเภทน้ำมันทั่วไป