งานซ่อมและแต่งผิวคอนกรีตชนิดบาง

Sika® Skim Coat

ผงซีเมนต์สำเร็จรูปผสมกับน้ำ ใช้สำหรับฉาบบางเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิวคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบ เช่นรอยแตกลายงา ตามด ฟองอากาศ

SikaWall® Skim Coat TH

SikaWall® Skim Coat TH เป็นผงซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับผสม กับน้ำ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมข้อบกพร่องบริเวณผิวหน้าของ คอนกรีต หรือผนังปูนฉาบ โดยขจัดรอยตำหนิต่างๆ  เช่น ร่องรอยต่อตะเข็บ รอยแตกลายงา และรอยเม็ดทราย  ทำให้ได้ พื้นผิวเนียนเรียบ

SikaRep® S

ซีเมนต์มอร์ต้าส่วนผสมเดียว ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของซิลิก้าฟูม ไฟเบอร์ และโพลีเมอร์ดัดแปลง ใช้สำหรับงานฉาบซ่อมหรือแต่งผิวหน้าคอนกรีตชนิดบาง โดยพื้นผิวที่ซ่อมแซมจะมีความเนียนละเอียด